3

Zdravé srdce, zdravé kosti


Táto lekcia prináša najnovšie poznatky vyplývajúce z výskumu, ktorý sa zaoberá prevenciou dvoch najčastejších civilizačných ochorení.
Kardiovaskulárne choroby sú najčastejšou príčinou ochorenia v SR i vo všetkých ďalších ekonomicky vyspelých krajinách. Každoročne na toto ochorenie zomiera u nás približne 28 000 ľudí. Výskyt kardiovaskulárnych chorôb je u nás výrazne vyšší než vo väčšine západoeurópskych krajín.

Rizikové faktory srdcovo-cievnych chorôb

– pokročilý vek (riziko rastie s pribúdajúcim vekom)
– pohlavie (výskyt je častejší u mužov)
– výskyt srdcových ochorení vo vašej rodine
– zvýšená hladinu cholesterolu v krvi
– vysoký krvný tlak
– fajčenie
– nadváha
– cukrovka
– nedostatok pohybu