9

Prevencia rakoviny


Slovo rakovina naháňa človeku strach. Táto lekcia vám chce pomôcť lepšie pochopiť, čo je rakovina a zoznámiť vás s výsledkami výskumov, ktoré dokazujú, že zmenou životného štýlu sa dá riziko ochorenia na rakovinu značne znížiť.

Čo je rakovina

Rakovina (označovaná tiež ako nádorové ochorenie) je choroba, pri ktorej sa bunky v tele nekontrolovane rozmnožujú. Väčšina rakovinových ochorení sa vyskytuje vo forme nádoru. Nádor je novovzniknuté telesné tkanivo, ktoré nemá žiadnu ďalšiu funkciu a telu k ničomu neprispieva. Niektoré nádory sú benígne, čo znamená, že nemetastázujú (nešíria sa nekontrolovane do iných častí tela). Malígne nádory majú tendenciu šíriť sa v tele prostredníctvom metastáz. Či ide o nádor malígny alebo benígny lekári zisťujú tzv. biopsiou, odobratím a rozborom malého kúska telesného tkaniva. Pomocou ihly sa z tela odoberie vzorka tkaniva. Tento zákrok sa prevádza ambulantne. Niektoré formy biopsie vyžadujú chirurgický zákrok.