6

Drogy – brať, alebo nie?


Užívanie rôznych látok spôsobujúcich závislosť sa už stalo takmer bežnou súčasťou života. V polovici 20. storočia bol výber dostupných návykových látok veľmi malý – obmedzoval sa na alkohol, nikotín a kofeín. Bežne si človek mohol kúpiť alkoholické nápoje, ako napríklad víno, pivo a tvrdý alkohol. Aj keď sú tieto látky naďalej veľmi obľúbené, do centra pozornosti sa v súčasnosti dostávajú iné drogy. Drogy sú silne návykové látky, ktoré poškodzujú psychiku, vyvolávajú psychózy, paranoju, pri predávkovaní sa objavuje silná bolesť v hrudníku a preťaženie srdca.