11

Zdravé rodiny


Možno sa divíte, čo má spoločné lekcia o rodine s kurzom zameraným na životný štýl a zdravie. Výskum ukazuje, že zdravie tela úzko súvisí s psychickým zdravím. Psychosomatické ochorenia sú dnes bežným javom.

Na vysvetlenie uvádzame nasledujúci príklad: Štúdia z Veľkej Británie ukázala, že rozvedení muži zomierajú predčasne o 76 % viac než muži ženatí. U rozvedených žien je toto riziko vyššie o 39 %. Fiona McAllister – členka vedeckého týmu, ktorá štúdiu viedla – hovorí, že to spôsobujú dva faktory:

  • dobré vzťahy „tlmia stres a úzkosť”
  • problematické vzťahy sa často stávajú príčinou rizikového správania, napríklad fajčenia, pitia alkoholu a promiskuity.