4

Pohybom ku zdraviu


Aj keď neviete driblovať a nezabehnete s basketbalovou loptou 100 metrov za 11 sekúnd, môžete mať dobrú kondíciu. Dobrá fyzická kondícia sa často zamieňa za športovú zdatnosť. V skutočnosti však má len máločo spoločné s nadaním na šport či dobrou pohybovou koordináciou. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje dobrú fyzickú kondíciu nasledovne:

Je to schopnosť vykonávať každodenné povinnosti s náležitou pozornosťou a bez nadmerného pocitu únavy a navyše mať dostatok energie na zvládnutie nečakaných udalostí, ktoré sa môžu objaviť v čase vyhradenom na odpočinok alebo záľuby.

Ako vidíte, táto definícia nehovorí o vrcholových výkonoch ani o ideálnych obvodoch bicepsov. Nehovorí dokonca ani o dobrej kondícii srdca, ktorá je veľmi dôležitým vedľajším produktom pravidelného pohybu. Je zameraná na kvalitu života. Hlavným prínosom dobrej telesnej kondície je schopnosť zvládnuť každodenné problémy zachovať si dostatok energie na voľný čas.

Ide tu o prerušenie začarovaného kruhu PRÁCA-SPÁNOK-PRÁCA. Pohyb vám môže pridať niekoľko rokov života. Jeho hlavným prínosom je však to, že vám k týmto rokom pridá aj životnú energiu.